Liefde ©

Liefde is heel waarskynlik een van daardie woorde wat die meeste gebruik word in alletale. Paartjies stuur liefdes sms’e vir mekaar en ouers verklaar daagliks hul liefde aan hul kinders. Menigte telefoon gesprekke sluit af met die woorde “ek is lief vir jou”. Dink aan die talle liedtjies en rolprente wat handel oor die liefde. Dan is daar ook die liefde in die Skrif.

Johannes in die NT sê “Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde”. Johannes sê hier dat God liefde is en nie dat God lief het nie. Verder sê Johannes ook nie dat die liefde God is nie, ‘n siening wat die wêreld huldig. Hierdie siening maak die liefde oppervlakkig en selfsugtig omdat liefde verstaan kan word as ‘n gevoel wat ‘n mens goed laat voel. Nee, God is liefde – beteken dat God Homself aanhoudend aan ander gee om so hul belange op die hart te dra. Hierdie liefde is nie ‘n abstrakte beginsel of sentiment nie, maar aktiewe handeling wat gedemonstreer word deur die sending van God se enigste Seun volgens Johannes 3:16.

Johannes 3:16 wys ook vir ons dat ware liefde nie staties of selfgesentreerd is nie. Ware liefde ryk uit en trek ander mense aan. Hierdie beginsels is ook duidlik uit die gelykenis van die goeie Samaritaan. Hierdie verhaal begin waar ‘n wetgeleerde ‘n strikvraag aan Jesus stel. Die vraag is “wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” As Rabbi het Jesus die voorreg gehad om met ‘n teen vraag te antwoord. Dus vra Hy wat in die wet van Moses geskrywe staan. Die wetgeleerde haal Lev 19:18 aan “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Jesus sê toe dat hy reg geantwoord het en as hy dit doen sal hy die lewe verkry. Die wetgeleerde wou toe weet wie sy naaste is. Om die vraag te anwoord vertel Jesus die verhaal van die goeie Samaritaan (Luk 10:27-37).

Uit hierdie verhaal leer ons dat dit dikwels malik is om ‘n gebrek aan naasteliefde te regverdig. Ons leer ook dat ons eerder moet vra wie se naaste is ek wanneer iemand hulp nodig het. Verder leer ons dat ware liefde beteken juis dat ons aan die wat hulp nodig het se behoeftes sal voorsien sonder om iets terug te verwag. Ware liefde vra dus nie wat dit kan kry nie, maat soek wat dit kan gee.

Groete,

Dr. Danie Reynecke

COO Judea Harvest

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s